از مرورگر فایرفاکس یا کروم استفاده کنید

کار و فناوری - نهم


د
دبیرستان عدالت (میزبان)

عمومی موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
کار و فناوری - نهم
ضبط شده در اکتبر 23, 2021
47 min 25 ارائه
کار و فناوری - نهم
ضبط شده در اکتبر 16, 2021
51 min 35 ارائه
کار و فناوری - نهم
ضبط شده در اکتبر 09, 2021
52 min 38 ارائه
کوکی ها به ما کمک میکنند تا خدمات خود را ارائه دهیم. با استفاده از این خدمات، شما با استفاده از کوکی های ما موافقت میکنید.