از مرورگر فایرفاکس یا کروم استفاده کنید

کار و فناوری- هشتم


د
دبیرستان عدالت (میزبان)

عمومی موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
کار و فناوری- هشتم
ضبط شده در نوامبر 29, 2021
44 min 28 ارائه
کار و فناوری- هشتم
ضبط شده در نوامبر 22, 2021
41 min 31 ارائه
کار و فناوری- هشتم
ضبط شده در نوامبر 15, 2021
55 min 29 ارائه
کار و فناوری- هشتم
ضبط شده در نوامبر 08, 2021
30 min 22 ارائه
کار و فناوری- هشتم
ضبط شده در نوامبر 01, 2021
15 min 29 ارائه
کوکی ها به ما کمک میکنند تا خدمات خود را ارائه دهیم. با استفاده از این خدمات، شما با استفاده از کوکی های ما موافقت میکنید.