از مرورگر فایرفاکس یا کروم استفاده کنید

کار و فناوری- هشتم


د
دبیرستان عدالت (میزبان)

عمومی موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
کار و فناوری- هشتم
ضبط شده در اکتبر 25, 2021
40 min 37 ارائه
کار و فناوری- هشتم
ضبط شده در اکتبر 18, 2021
30 min 24 ارائه
کوکی ها به ما کمک میکنند تا خدمات خود را ارائه دهیم. با استفاده از این خدمات، شما با استفاده از کوکی های ما موافقت میکنید.