از مرورگر فایرفاکس یا کروم استفاده کنید

کارو فناوری - هفتم (الف)


د
دبیرستان عدالت (میزبان)

عمومی موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
کارو فناوری - هفتم (الف)
ضبط شده در اکتبر 17, 2021
45 min 34 ارائه
کارو فناوری - هفتم (الف)
ضبط شده در اکتبر 03, 2021
6 min 29 ارائه
کوکی ها به ما کمک میکنند تا خدمات خود را ارائه دهیم. با استفاده از این خدمات، شما با استفاده از کوکی های ما موافقت میکنید.